Cliëntenraad 

 

Wat doet onze Cliëntenraad?
De Cliëntenraad komt op voor alles wat belangrijk is voor alle mensen die zorg krijgen van We're 4 U. De Cliëntenraad overlegt daarover met de directie en indien van toepassing Raad van Commissarissen van We're 4 U en denkt mee over onderwerpen die voor cliënten belangrijk zijn. 

 

Hoe kan je contact opnemen met de Cliëntenraad?
Als je informatie, ideeën, wensen, klachten of vragen hebt voor de Cliëntenraad, dan kunt u een brief schrijven naar:

Cliëntenraad We're 4U Coaching & Care B.V.

Rooseveltstraat 12
2321 BM / Leiden

 

Vacature:

Wij zijn op zoek naar een vrijwilliger(ster) (moet een client of directe familie zijn van een client van ons)voor de cliëntenraad. Onze clientenraad is in oprichting en bestaat momenteel uit 2 (mannen). Het zou mooi zijn als deze raad wordt versterkt door een dame!

 

Onze cliëntenraad bestaat nu uit de heren: 

Dhr. Alsahi                                    Dhr. Kirac 

Voorzitter                                      Lid Cliëntenraad