We're 4 U is bezig een clientenraad samen te stellen. Wij hopen op korte termijn de leden van onze clientenraad aan u te kunnen voorstellen.