Individuele begeleiding

 

Individuele begeleiding (wat is dat?)

Mocht u moeite hebben met uw dagelijkse bezigheden, of niet meer weten hoe verder te gaan en/of een duwtje in de rug nodig hebben om weer verder te kunnen in het leven, dan komt u mogelijk in aanmerking voor individuele begeleiding via de WMO/WLZ van uw gemeente/CIZ. Middels een aanvraagprocedure bij uw gemeente/CIZ, kan er een indicatie aangevraagd worden. Uiteraard kunnen wij u begeleiden bij deze procedure. Na een beschikking verkregen te hebben gaan wij samen met u aan de slag. Voor onze begeleiding hoeft u meestal niets te betalen dit wordt door uw gemeente/Zorgkantoor gedaan. U bent vaak wel een eigenbijdrage verschuldigd aan het CAK. Hoeveel eigenbijdrage voor u geldt, is afhankelijk van uw inkomen/vermogen dit is minimaal € 23,- (2023) bij een minimum inkomen. Meer informatie kunt u vinden op de website van het CAK. Hier kunt u ook uitrekenen hoeveel u aan eigenbijdrage per jaar moet voldoen. https://www.hetcak.nl/zelf-regelen/eigen-bijdrage-rekenhulp

 

U mag ook kiezen om zelf uw zorg in te kopen bij ons. Dan bepaald u zelf wat en welke zorg u afneemt van ons. Ons tarief is € 65,- (bruto) per uur.

 

We’re 4 U, coacht en begeleidt u graag! Wij hebben maar één belangrijk doel en dat is: het begeleiden, helpen/zorgverlenen en coachen van mensen naar het zoveel mogelijk zelfstandig (blijven) wonen en (enigszins) meedoen in onze samenleving/maatschappij. Onze begeleiding is gericht op het ondersteunen, begeleiden, coachen en oefenen van verschillende vaardigheden met als doel het behouden of weer terug vinden van uw zelfredzaamheid. Na een coachings- en begeleidingsperiode (deze termijn is afhankelijk van de gestelde doelen welke samen met u en uw gemeente/zorgkantoor worden vastgesteld en geïndiceerd) moeten de gestelde doelen zoveel mogelijk behaald worden. Ons nobel streven is om u zelfstandig (in sommige gevallen met onze hulp voor langere periode) uw (basis) dagelijkse bezigheden (ADL zaken) te kunnen uitoefenen of deze kunnen voortzetten. Uiteraard kunt u er nog voor kiezen om na afloop van uw indicatie nog gemonitord te blijven worden door We're 4 U. Kortom het leren, plannen en doen van dagelijkse activiteiten en deze zo goed mogelijk voltooien en behouden zo dat u (enigszins) zelfstandig kunt blijven wonen is het doel.

Begeleiding:

De begeleiding is gebaseerd op begeleiding individueel. Er kan individuele begeleiding

aangevraagd worden voor bijvoorbeeld:

 • Het onderhouden van sociale contacten;
 • Ondersteuning inzake school / opleiding;
 • Het plannen van dagelijkse activiteiten;
 • Aanvragen van diverse zaken en diensten;
 • Hulp bij het regelen en op orde brengen van uw financiën;
 • Het voortbewegen in en buiten uw huis;
 • Helpen en begeleiden bij administratie;
 • Helpen bij het vinden van mantelzorg, maatje en vrijwilligersondersteuning;
 • Begeleiding bij eventuele schulden;

 

Ook kan begeleiding nodig zijn voor:

 • Sociaal redzaamheid;
 • Gedragsproblemen:
 • Problemen in denken, concentreren en waarnemen;
 • Problemen met oriëntatiestoornissen;
 • Bewegen en verplaatsen;  

Wij helpen u graag een handje verder!

Via een begeleidingstraject willen wij samen met u uw zaken zo veel mogelijk (weer) op orde brengen.